ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ URL
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University www.cmru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University www.crru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University www.lpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University www.uru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University www.psru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University www.kpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University www.pcru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University www.nsru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University www.chandra.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University www.pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University www.dru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University www.bsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University www.ssru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage www.vru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University www.aru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University www.tru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University www.npru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University www.kru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University www.mcru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University www.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University www.rru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University www.rbru.ac.th
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University www.cpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University www.nrru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University www.bru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University www.srru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University www.sskru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University www.ubru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University www.rmu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University www.reru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University www.lru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี UdonThani Rajabhat University www.udru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakonnakhon Rajabhat University www.snru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University www.pkru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University www.sru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University www.nstru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University www.skru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University www.yru.ac.th