08

 

คลิกอ่านข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2563 ออนไลน์ได้ที่  https://anyflip.com/edpke/jvca

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต