06.63

 

คลิกอ่านข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2563 ออนไลน์ได้ที่  https://qrgo.page.link/HC2FM

>> คลิกดาวน์โหลด PDF 

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต