ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรม “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก (Work Manual) ของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ตลอดจน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี รศ. สุรชัย ขวัญเมือง นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

โครงการดังกล่าวจัดโดย งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต

57882624 2322496024475330 500386272922042368 o

57840087 2322496174475315 5533815067381858304 o

 58376193 2322498861141713 8285015231361449984 o

 58420144 2322498501141749 6186230679932502016 o

58442739 2322499667808299 5838090925955350528 o

58420372 2322498004475132 8001100477003464704 o

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต

 

>> คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://photos.app.goo.gl/sgKV2LfbuAQMEcKz5