เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ "The Future of Artificial Intelligence and Data Science" โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้อง MS CONVENTION HALL(19309) คณะวิทยาการจัดการ

IMG 2053

IMG 2055

IMG 2060

IMG 2063

IMG 2069

IMG 2070

IMG 2072

IMG 2081

IMG 2083

IMG 2087

IMG 2057

IMG 2077

IMG 2091

 

>>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  

https://photos.app.goo.gl/43WpsumZuHuuZazF6