วันที่ 14 สิงหาคม 2563 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผู้บริหาร และ อาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากร ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และ รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมบรรยายในประเด็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏภูเก็ต

117394826 3363844290340493 3767784880748097750 o

117391334 3363837867007802 3865711186392626510 o

117252927 3363843057007283 6597693562448347585 o

117377001 3363841550340767 4897114082433364730 o

117388574 3363838017007787 9020174658638007683 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/pZmyKSECQyzcqrzr5