วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2563 สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ธรร.63) เข้าร่วมโครงการจิตปัญญาและเตรียมตวามพร้อมด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม ณ โรงแรมอันดามันคันนาเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเองจากภายในเข้าถึงความเป็นจริงและมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดให้ความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง รวมทั้งการเน้นการศึกษาจากการปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ถ่ายทอดกิจกรร

อีกทั้งกิจกรรมช่วยให้นักศึกษารุ่นพี่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นน้อง สร้างความสัมพันธ์อันดีด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

115772174 2625382551056169 4500631459545266834 o

116434538 2625381727722918 4208686764399407972 o

116849652 2625383977722693 4693861676787723953 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/DXPNQGwwn5uhQyfK8