121802

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2563 เวลา 12.45 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการสร้างความพร้อมน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปี 2563 กิจกรรมอบรม หัวข้อ Mindfulness (การมีสติ) ให้แก่นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ และ ผู้สนใจ ในรูปแบบ ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook live ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยกระบวนกร ครูนา อังคณา มาศรังสรรค์ กระบวนกรด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร และครอบครัว ได้รับรางวัล สุดยอดไอเดียประเทศไทย หนังสือดีสร้างคนดีของสังคม ดารา อวอร์ด "หัวใจโพธิสัตว์

 

121838

121836

5244

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/h4Z9cs43SpaYFz9K9