253081

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาด สัมมนาการตลาดออนไลน์ "พลิกวิกฤติเป็นยอดขายสร้างรายได้ ผ่าน Digital Marketing“ พร้อมรูปแบบการใช้ Platform Marketing การสร้าง Content Marketing การตลาดคอนเท็นต์ และ Social Media กับการสร้างแบรนด์และยอดขาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด คุณธาดา พิพัฒน์เจริญกิจ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้ทอล์ค จำกัด และ คุณรังสิมันต์ กิ่งแก้ว อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรเสวนา ผ่านระบบ Google Meet โดยมีผู้สนใจและความเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้จำนวนมาก


253082

253083

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/tuE7Q4WCm1M79LEGA