มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ i-come 2019 ครั้งที่ 3 ด้านการจัดการ และ การเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต มีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการและงานวิจัย

58616503 1144909385713438 4708559091688013824 o

ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ i-come 2019 ครั้งที่ 3 ด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเปตราคริสเตียน ประเทศอินโดนีเซีย จัดขึ้น ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายประเทศ ทั้ง จากสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย อินโดนีเชีย มาเลเซีย และไทย เข้าร่วมประชุม

S 16343049

S 13033540

ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  i-come 2019 ครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเปตราคริสเตียน ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดให้มีการประชุมกันทุกปี ส่วนครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่ประเทศจีน และ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

S 16343056

ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะมีการพัฒนาในเรื่องของวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องของความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ซึ่งในหัวข้อนี้จะเน้นเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้วก็ความเป็นผู้ประกอบการ จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ที่สำคัญเราเน้นเรื่องความเป็นนานาชาติด้วย ดังนั้นทุกๆ ปี เราจะมีการส่งเสริมให้มีการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ และที่สำคัญเราจัดในจังหวัดภูเก็ต ก็จะเป็นการจัดที่สนองนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่จะให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ในอนาคตด้วย

S 16343054

ในการประชุมครั้งนี้ มีผลงานวิจัยของอาจารย์จากหลากหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา อินเดีย แม็กซิโก มาเลเซีย และที่สำคัญคือของอินโดนีเซีย ที่ในปีนี้จะมีผู้ที่มานำเสนอผลงาน จำนวน 15 คน ในแต่ละคนก็จะมีผู้ติดตามมาด้วย และจะมาพักที่จังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะมานำเสนอผลงานวิจัย ก็เป็นการสื่อสารว่าภูเก็ตของเราจะเปิดรับในด้านของการพัฒนาที่เป็นนักวิชาการ เพราะว่าเขาก็เป็นอาจารย์แล้วก็จะได้สื่อสารกับนักศึกษาของเขาได้มาเที่ยวภูเก็ตด้วย

S 16343052

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้นอกจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว ยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการและงานวิจัยด้วย

S 16343057

S 13033542

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/TUWoER8cpgwosf8o9

 

ที่มา :  

http://phukethotnews.net/news/%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1

 

http://siangtai.com/2019/07/26/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87-3/