รับชมบรรยากาศกิจกรรม คิดดีไอดอล พื้นที่ปฏิบัติการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ ณ ห้องสตูดิโอสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (15 ก.ย. 61)