นศ.นิเทศฯภูเก็ต ผลิตสื่อดีชวนน้องลดอ้วน

ผลงานสื่อคลิปสั้น จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 คิดดีไอดอล รวมกลุ่มผลิตสื่อในรูปแบบอนิเมชั่น 2ดี ผ่านคลิปสั้นเพื่อเล่าเรื่องราวชวนน้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลดอ้วนชวนกันดูแลสุขภาพด้วยการกินผักและผลไม้รวมถึงการออกกำลังกายที่ถูกวิธี

นายธนาธรณ์ เที่ยงธรรม แกนนำกลุ่มทัศนัยภูวดล นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เล่าให้ฟังถึงที่มาของการผลิตผลงานชิ้นนี้ เพราะตนและเพื่อนได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นของเด็กในปัจจุบันที่ติดมือถือ จนไม่มีเวลาในการสนใจสุขภาพ ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน กินอาหารฟาสต์ฟู๊ด จนเกิดโรคอ้วนตามมา ตนและเพื่อนจึงมีความสนใจในการสื่อสารประเด็นเรื่องนี้ จึงชวนเพื่อนๆ กว่า 13 คน รวมกลุ่มผลิตสื่อในรูปแบบอนิเมชั่นผ่านตัวการ์ตูนคิดดี เพื่อสร้างไอดอลให้กับน้องๆ ด้วยกิจกรรมและสื่อที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต พร้อมสื่อสารพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์เพจของตนและขยายต่อไปยังกลุ่มเพื่อนๆและน้องๆ

หลังจากการผลิตสื่อผลงานคลิปสั้นนี้ ทางกลุ่มได้นำสื่อไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร กับกลุ่มเป้าหมายน้องๆอายุระหว่าง 9-10ปี จำนวนกว่า 70 คน เพื่อใช้สื่อผลงานนี้ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ปฏิบัติการ ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตนและเพื่อนๆมองว่า เป็นประสบการณ์และโอกาสสำหรับตนเองและเพื่อนๆที่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจสำหรับการผลิตสื่อผลงานในครั้งนี้ ให้ยังน้องๆได้เรียนรู้ ผ่านความสนุก และเพลิดเพลินกับสื่อกิจกรรมที่ทางตนและเพื่อนๆได้สร้างสรรค์ขึ้นมา

สื่อดีชวนน้องลดอ้วน ของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความน่าสนใจในการสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการใช้สื่อสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะผ่านนักสื่อสารสร้างสรรค์อย่างคิดดีไอดอล

เครดิต KiddeeiDOL

นศ.นิเทศฯภูเก็ต ผลิตสื่อดีชวนน้องลดอ้วน

ผลงานสื่อคลิปสั้น จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 คิดดีไอดอล รวมกลุ่มผลิตสื่อในรูปแบบอนิเมชั่น 2ดี ผ่านคลิปสั้นเพื่อเล่าเรื่องราวชวนน้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลดอ้วนชวนกันดูแลสุขภาพด้วยการกินผักและผลไม้รวมถึงการออกกำลังกายที่ถูกวิธี

นายธนาธรณ์ เที่ยงธรรม แกนนำกลุ่มทัศนัยภูวดล นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เล่าให้ฟังถึงที่มาของการผลิตผลงานชิ้นนี้ เพราะตนและเพื่อนได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นของเด็กในปัจจุบันที่ติดมือถือ จนไม่มีเวลาในการสนใจสุขภาพ ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน กินอาหารฟาสต์ฟู๊ด จนเกิดโรคอ้วนตามมา ตนและเพื่อนจึงมีความสนใจในการสื่อสารประเด็นเรื่องนี้ จึงชวนเพื่อนๆ กว่า 13 คน รวมกลุ่มผลิตสื่อในรูปแบบอนิเมชั่นผ่านตัวการ์ตูนคิดดี เพื่อสร้างไอดอลให้กับน้องๆ ด้วยกิจกรรมและสื่อที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต พร้อมสื่อสารพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์เพจของตนและขยายต่อไปยังกลุ่มเพื่อนๆและน้องๆ

หลังจากการผลิตสื่อผลงานคลิปสั้นนี้ ทางกลุ่มได้นำสื่อไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร กับกลุ่มเป้าหมายน้องๆอายุระหว่าง 9-10ปี จำนวนกว่า 70 คน เพื่อใช้สื่อผลงานนี้ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ปฏิบัติการ ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ตนและเพื่อนๆมองว่า เป็นประสบการณ์และโอกาสสำหรับตนเองและเพื่อนๆที่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจสำหรับการผลิตสื่อผลงานในครั้งนี้ ให้ยังน้องๆได้เรียนรู้ ผ่านความสนุก และเพลิดเพลินกับสื่อกิจกรรมที่ทางตนและเพื่อนๆได้สร้างสรรค์ขึ้นมา

สื่อดีชวนน้องลดอ้วน ของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความน่าสนใจในการสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการใช้สื่อสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะผ่านนักสื่อสารสร้างสรรค์อย่างคิดดีไอดอล

เครดิต KiddeeiDOL

120200405 322961405662254 9199272213818617727 n