นอกจาก Sea, Sun, Sand Tourism แล้ว ภูเก็ต ยังมีแหล่งท่องเที่ยวแนวผจญภัย (Adventure Tourism) และเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) ที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวสายพลังและรักธรรมชาติอีกด้วย

รายการท่องเที่ยว #ตะลุยแหลกแบกเป้ จะพาทุกคนไปรู้จักและสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวแนวผจญภัยและแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ตกันครับ

(สร้างสรรค์รายการโดย นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ชั้นปีที่ 3 โครงการ กศ.บป.)