พิธีไหว้ครู “แคแสดน้องใหม่ น้อมวันทาบูชาครู” นักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์

https://www.facebook.com/watch?v=645952836425588messageImage_1659626391213.jpg