011

    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560  ผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยว กองพัฒนานักศึกษาร่วมงานถวายเทียนพรรษาพระราชทานของจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประทาน ณ วัดพระทอง

012

013