001

      วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. คณบดีพร้อมทีมผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) จัดโดย องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. Cr.PRPKRU

002

003

004

005

006