7 07 2

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร นำโดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณาจารย์ วจก ร่วมกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เปิดดูภาพทั้งหมด