เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.มยุเรศ ตะนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต อ.ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมที่ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย ม.ราชภัฏภูเก็ต

 126277004 3697160237008895 7777772005068173583 o

127186984 3697159357008983 5541331183155909621 o

 

>>คลิกดูภาพเพิ่เติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/bVvBJnjQXKgpu6vh7