เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา  ม.ราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุม MS Convention Hall (19309) คณะวิทยาการจัดการ\

124813985 3664051916986394 8315594935572306991 o

124985561 3664048543653398 5098261753104202871 o

 124604315 3664049573653295 1184305548095423699 o