เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รศ.ประภาศรี  อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี และ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมหารือตามระเบียบวาระประชุม  ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

 IMG 4281

IMG 4250

IMG 4255

IMG 4260

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/FPJAWYsdzfmLJwW37