เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นอโศกอินเดีย) “จิตอาสา 1 ต้น 1 ความดี 50 ปี ราชภัฏภูเก็ต” จัดโดยสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย กองกลาง ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา โดยมี อ.ดร.เพียงจิต- ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่บริเวณพื้นที่ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัย (ฝั่งแทนทาลั่ม)

61163 ๒๐๑๑๐๗ 0

123775775 3644163878975198 600944466375090060 o

123811432 3644163695641883 405129140348559033 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 https://photos.app.goo.gl/YoW7Ykxzp3DKLU737