เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมต้อนรับนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกคระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) เขต 6 (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง และ สตูล) ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อติดตามนโยบายและเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ AIC เกิดความเชื่อมโยงร่วมกันในกลุ่มอันดามัน ซึ่งมีการนำเสนอการดำเนินงานของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง และ สตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต

123647876 3633201836738069 4984158356500718510 o

IMG 4025

IMG 4062

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/GejmM7iuzrQPazfX8