เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “พิธีมอบเครื่องหมายการบิน ประจำปีการศึกษา 2563” แก่นักศึกษาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 120 คน สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังเป็นการเลื่อนระดับเครื่องหมายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการสร้างความภาคภูมิของนักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ประจำวิชาเอกฯ ร่วมมอบเครื่องหมายการบิน ที่ห้องประชุม MS Convention Hall คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

122781132 3618959981495588 5960551348697558270 o

122768866 3618959308162322 6788329173334428853 o

123138152 3618959274828992 6210208416822461490 o

 

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่ https://photos.app.goo.gl/LGS9M5w7sYUQBRaW6