วันที่ 20 ตุลาคม 2563 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Huawei ICT Academy โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายสิทธิศักดิ์ งานรุ่งเรือง ผู้บริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Huawei ICT Academy ในการนี้มี ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และทีมงานจาก Huawei เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

121821445 3597272853664301 7107428172918823681 o

121778737 3597274166997503 6040250509595042637 o

122157956 3597273563664230 897129281020781995 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/89E6eqQXjFQWhYt46