วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563 นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM1 (19106) ทั้งนี้ มีวาระการประชุม อาทิเช่น นโยบายการบริหารคณะเกี่ยวกับงานสโมสรนักศึกษา /การปรับโครงสร้างคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา / แนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา / โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2563 / แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในปี 2563 เป็นต้น

 121578379 3622058617845014 6569755682512965647 o

122062855 3622058641178345 2172290165245887654 o

121631091 3622058807844995 4819574703257765110 o

122032691 3622058977844978 2308855822927835573 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/qLQj2XKY4B37ACR29