เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง MS CONVENTION HALL (19309) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จำนวน 89 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้การจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงระบบการจัดการศึกษาของคณะและสาขาวิชาต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

IMG 3739

IMG 3604

IMG 3608

IMG 3693

IMG 3650

IMG 3674

IMG 3741

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/hib977ZqyEQBkHAv9