เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัดเสวนายามบ่ายของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563  โดยมีพันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเสวนาครั้งนี้ ร่วมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมเสวนา ณ ห้อง CONFERENCE ROOM (19509) ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

IMG 2547

IMG 2552

IMG 2573

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/oaxjPH9XJyMcN7cEA