เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมตามระเบียบวาระประชุม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

IMG 2517

IMG 2520

IMG 2519

IMG 2545

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/FPV2B6bkGHmQxZW67