13608

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมสวดพระอภิธรรม นางสาวพรพิพัฒน์ เอียดคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ วัดท่าเรือ โดยจะมีพิธีสวดพระอธิธรรมในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2563 และประกอบพิธีณาปณกิจศพใน วันที่ 22 กันยายน 2563