ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนคณบดีร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และรับฟังผลการประเมินตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมด้วย ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน  คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

119729153 3467547153303539 9202534243671972782 o

119516575 3467546213303633 5323663700464807989 o

119522455 3467546196636968 6221098407032454773 o

119706153 3467548029970118 894145441057514175 o