119458868 2834458533496193 3704961864397167436 o

     ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนคณบดีร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน SAR ระดับมหาวิทยาลัย และรับฟังผลการประเมินตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมด้วย ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน  คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

119161125 2834459136829466 2381379105806864786 o

119215583 2834459573496089 3478065292527439956 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/gtfNKrLT11pMdM6T8