1

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ ได้จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ป่าตอง รีสอร์ท ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเรซูเม่ ในการสมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 4

8

 

คลิกดุภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/kwQs2J8sSAnUTNpK8