บริษัท Shopee ขอเรียนเชิญนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วม Online Marketing Webinar ในหัวข้อ "E-commerce After Covid-19" ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านของการตลาดและเทรนด์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal นอกจากนี้ยังเป็นการชี้แจงกิจกรรม Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal เพื่อให้นักศึกษาร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท และโอกาสในการฝึกงานกับ Shopee Thailand

รายละเอียดการเข้าร่วม Webinar มีดังนี้
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563
เวลา : 10.30 - 12.00 น.
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ลงทะเบียนเข้าร่วม : https://forms.gle/FuFUfvGgT7cYyyan7
Poster : https://drive.google.com/file/d/1DPgnCUb2R0rV0GFrtYJ7ETVDxa-14bep/view?usp=sharing
โดยทางเราจะส่ง Zoom link ให้ผู้เข้าร่วมภายหลังครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. เป็นการจัด Webinar ความยาวอยู่ที่ประมาณ 60 - 90 นาที
2. หัวข้อที่จัดคือ E-commerce After Covid-19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Shopee 9.9 Contest ประจำปี 2020 รวมถึงนักศึกษาที่สนใจศึกษาด้าน E-commerce และการตลาดเพิ่มเติม
3. Shopee จะมีกิจกรรมร่วมสนุกระหว่าง Webinar เช่น การตอบ Quiz ผ่านแชท การเล่นเกม Kahoot รวมถึงการ Lucky Draw เพื่อชิงรางวัลเป็น Vouchers จาก Shopee
4. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนข้างต้น และสามารถส่งคำถามให้แก่ Speakers ก่อน Webinar
5. เนื่องด้วยนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การบริหารธุรกิจ และสื่อ จึงประชาสัมพันธ์กิจกรรม Shopee 9.9 Contest แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทั่วประเทศร่วมออกไอเดียทางการตลาด ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท และโอกาสในการฝึกงานกับ Shopee Thailand โดยมีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมดังนี้ครับ Link

 

และร่วมสนุกกับกิจกรรม
Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal

ได้ที่ลิงค์
https://shopee.co.th/blog/shopee99-contest/

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Webinar สามารถติดต่อ(ธีรดนย์ : ไม้) ได้ที่ 097-053-7557 ครับ

** สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

Phuket