เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนายามบ่ายของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ครั้งที่ 1/2563 โดยมีพันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการเสวนาครั้งนี้ ร่วมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมเสวนา ณ ห้อง CONFERENCE ROOM (19509) ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

IMG 0824

IMG 0825

IMG 0828

IMG 0874

IMG 0835

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/fdcJZmp34q4nfnnF8