ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้การสร้างนักสื่อสารกลุ่มสตรีนครภูเก็ตในยุค Covid-19 ณ โรงแรมพราว ภูเก็ต ในโครงการอบรมพัฒนาบทบาทสตรีเครือข่ายชุมชนในเขตเมือง โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพของสตรีให้มีความพร้อมด้านบุคลิกภาพในการทำงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ที่มา FB : PR เทศบาล นครภูเก็ต (https://www.facebook.com/prpkcity1)

 13247

117804806 2682499558628375 6155310969039248061 o

117772725 2682500605294937 6596601425104281362 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/TURHies4vFACw8T16