วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

117869572 3372827669442155 473333221514800883 o

117792807 3372831019441820 700573202815773220 o

117962660 3372830286108560 9170419732752420707 o

117967984 3372831136108475 7131707846960449549 o

118144491 3372828176108771 5619959906636556088 o

117865337 3372828109442111 3156275558192117387 o

117602722 3372830372775218 7268880240358069090 o

117430527 3372831516108437 6156894766786461306 o

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/CNpQJqZ9kyYodzfTA