วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมและต้อนรับ พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ ได้มีการแนะนำ ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และการบริหารงานของสำนักงานคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

IMG 0292

IMG 0271

IMG 0254

IMG 0320

IMG 0321

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/2zF8TkhKTqGAyX5A9