19 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) และ นักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรม "รับน้อง ส่งพี่ สานไมตรีชาวแสดดำ" จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา / ไมซ์และ อีเวนท์ วจก. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

109489553 3289577134433876 4197520154313502436 o

109082027 3289577891100467 7769289085063331949 o

113500032 3289574347767488 6952234113301181613 o

109937668 3289580197766903 860419758372731418 o

 

 

https://photos.app.goo.gl/sCKfMnu5vuWNxbWu6