104660954 3275835772467302 4229731054594743806 o

 

เก็บตกภาพเบื้องหลังปฐมนิเทศออนไลน์และคู่มือนักศึกษาออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ และโครงการ กศ.บป. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/kfwyP8noKNdbYRSG8

  105290733 3275840519133494 2032016910519093281 o

104438354 3275842532466626 8228561577063372387 o

104891932 3275848862465993 4615426604970301105 o

 105427240 3275846982466181 8851175061300863620 o

104997836 3275846582466221 7715641881294584402 o

105395863 3275835479133998 6678707158055591838 o