รบนศ.รบตรงสาขา

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทโควตารับตรงของสาขา

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

หมดเขตรับสมัคร 20 มิ.ย. 63 นี้

98297359 2566834630244295 5614630456218615808 o

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม

ประเภทโควตารับตรงของสาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน พ.ศ.2563
......................................................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ณัฐวุฒิ เบอร์โทรศัพท์ 087-3869001
คลิก Link ใบสมัคร
https://forms.gle/mgdPpARGTH6HFQK46

 

98161207 3169257336458480 4038772604167782400 n

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรงพิเศษ : ลูกหลานชาว HR โดยนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าเเละปัจจุบันสามารถเเนะนำบุตรหลาน พี่น้อง เข้าศึกษาต่อได้เเล้ววันนี้ -20 มิ.ย. 63 เท่านั้น

วิธีการรับสมัครมี 4 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อ-สกุล เบอร์โทรติดต่อกลับผ่านไลน์ไอดีไลน์ 06 1174 3439 เเละเพจ HRPKRU

2. เตรียมหลักฐานการรายงานตัวให้พร้อม 1)สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 3) วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 4) รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3. นัดหมายวันรายงานตัว วันนี้ - 20 มิ.ย. 63
หมายเหตุ วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ตัองจ่ายค่าธรรมเนียมเเละค่าลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 16,650 บาท

4.เเตรียมตัวปฐมนิเทศเเละกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์