IMG 6515

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยผู้บริหาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

 

IMG 6461

IMG 6524

IMG 6520

IMG 6506

IMG 6485

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/ekEh4tfhYzSmjgXh8