banner870

 สาขาทเปดรบ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

#ประเภทคัดเลือกทั่วไป #รอบ2

รับสมัครออนไลน์ : 5-12 มิถุนายน 2563

สมัครเลยที่ : http://admission.pkru.ac.th

ระเบียบการรับสมัครและสาขาที่เปิดรับสมัคร : https://bit.ly/pkrupublic2

**ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร เมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้**