คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท MBA

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

ป.โท MBA

 

**ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร **

M2
M2
M3
M4
M5
M6