98161207 3169257336458480 4038772604167782400 n

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรงพิเศษ : ลูกหลานชาว HR โดยนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าเเละปัจจุบันสามารถเเนะนำบุตรหลาน พี่น้อง เข้าศึกษาต่อได้เเล้ววันนี้ -20 มิ.ย. 63 เท่านั้น

วิธีการรับสมัครมี 4 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อ-สกุล เบอร์โทรติดต่อกลับผ่านไลน์ไอดีไลน์ 06 1174 3439 เเละเพจ HRPKRU

2. เตรียมหลักฐานการรายงานตัวให้พร้อม 1)สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 3) วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 4) รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3. นัดหมายวันรายงานตัว วันนี้ - 20 มิ.ย. 63
หมายเหตุ วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ตัองจ่ายค่าธรรมเนียมเเละค่าลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 16,650 บาท

4.เเตรียมตัวปฐมนิเทศเเละกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์