วันที่ 23 มีนาคม 2563 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ตร่วมด้วย คณาจารย์ และ บุคลากร ร่วมทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องทำงาน และบริเวณพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

2020 03 24 230347

2

 

 https://photos.app.goo.gl/HUo3buJ65pWbVXK2A