เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมประร่วม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 IMG 6070

IMG 6074

IMG 6086

IMG 6102

IMG 6113

 IMG 6106

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/wpVLtUqFnMszrU9t7