เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง "โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การประกอบการแบบมืออาชีพ กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ปี 2561-2563" เข้าร่วมแสดงในบูธนิทรรศการผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย ในงานแถลงข่าว ราชภัฏ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต

 IMG 3294

IMG 3315

IMG 3360

IMG 3503

 IMG 3507

 

 

https://photos.app.goo.gl/EstWroB7GNmLDbYf6