เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดโครงการ MS Sport Games 2019 (Green and Clean : Reuse Recycle) ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ กล่าวรายงานโดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ศิษย์เก่า เข้าร่วม จำนวน 700 คน

โครงการ MS Sport Games 2019 (Green and Clean : Reuse Recycle) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2562 มาอย่างต่อเนื่อง จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน ได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม เสริมสร้างมิตรภาพ และความสามัคคี สามารถแสดงออกถึง การมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ และสร้างจิตสำนึก การรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา โดยมีการแบ่งสีออกเป็น 4 สี ได้แก่
1. สีเขียว ประกอบด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด
2. สีเหลือง ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สีฟ้า ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์
4. สีชมพู ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม และสาขาการบัญชีบัณฑิต

มีการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง วอลเลย์บอล ฟุตบอล และบาสเกตบอล และ ยังมีการจัดประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์หลีดเดอร์ รวมไปถึงการประกวดมาสคอต ตัวแทนของการรักษาสิ่งแวดล้อม

1 49 2

1 55 2

IMG 0001

79204706 2770485556343039 3599652484945018880 o

1 21 2

IMG 0092

1 34 2

80036997 2770485266343068 519262860346392576 o

IMG 0153

 

คลิกดุภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/MCdpLoThP5hscKry6