บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โครงการ walk in สู่รั้วแคแสด 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 9835

IMG 9844

IMG 9852

IMG 9860

IMG 9884