สาขาวิชาคอมพิวเตอร​์​ธุรกิจ​ คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต​จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วย Adobe Premiere Pro และ Adobe After Effects" โดยมีนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภ.คพธ. 59​ เข้าอบรม​จำนวน​ 29 คน​ ระหว่างวันที่ 12 - 13 และ 17 -18 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา​ ที่ห้อง​ 19202 ณ คณะวิทยาการจัดการ

ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้ส่วนหนึ่งในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ และ 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณเมธัส เทพไพฑูรย์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการทำ Motion graphic และ 3D artist มาให้การอบรมกับนักศึกษาเกี่ยวกับการทำ Storyboard สำหรับการทำโฆษณาเพื่องานธุรกิจ การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

 72966433 2685651298152422 4108664658515197952 n

73076600 2685651558152396 9011544554758733824 o

73381248 2685651398152412 6404098432234946560 o

 74535823 2685651348152417 4890500112574316544 o

74602065 2685651384819080 5787522453458649088 o

 

https://photos.app.goo.gl/x6SbWL1fbpDNLXGc9